Cái c.h.ế.t tức tư.ởi của cô sinh viên ngành Y gốc Việt: T.hi t.hể lộn ngược trong tủ dây cáp được phát hiện ngay trong ngày cưới

Cái c.h.ế.t tức tư.ởi của cô sinh viên ngành Y gốc Việt: T.hi t.hể lộn ngược trong tủ dây cáp được phát hiện ngay trong ngày cưới

Trước mắt cô gái trẻ trung và tài năng đó là cả một tương lai rực rỡ và thành công, ấy vậy mà trong chốc lát đã bị kẻ đ.ộ.c á.c cướp mất. Đau đớn hơn nữa, những người thân y.ể.u nhất của cô lại nhận được hung tin ngay trong cái ngày mà cô đáng ra sẽ phải hạnh phúc bước lên xe hoa về nhà chồng.