Tokyo: Chính quyền đô thị chuẩn bị cấm hút thuốc ở các nhà hàng

Tokyo: Chính quyền đô thị chuẩn bị cấm hút thuốc ở các nhà hàng

Đề nghị này của Thống đốc Koike sẽ khiến cho khoảng 84% nhà hàng ở Tokyo bị cấm hút thuốc.