Người đàn ông trúng độc đắc 1,5 triệu USD vào ngày sinh nhật

Người đàn ông trúng độc đắc 1,5 triệu USD vào ngày sinh nhật

Sau khi trúng số độc đắc vào đúng ngày nghỉ hưu, cũng là ngày sinh nhật, ông Ping Kuen Shum đang lên kế hoạch du lịch Trung Quốc.