Tư cách lưu trú mới cho người lao động nước ngoài

Tư cách lưu trú mới cho người lao động nước ngoài

Chính phủ Nhật Bản đề xuất phương án giải quyết với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng do dân số