Lối sống ở Nhật Bản bị thay đổi do áp lực công việc

Lối sống ở Nhật Bản bị thay đổi do áp lực công việc

Tại Nhật Bản, hiện nay lối sống của một bộ phận lớn người lao động đang bị thay đổi do áp lực công việc hàng ngày.

Những hoạt động giải trí sau giờ làm việc đã dần biến mất, do sức ép công việc và nay là do cả vấn đề thu nhập. Một bộ phận người lao động trở nên trầm cảm, xa rời cuộc sống do áp lực công việc. Các nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản đang nhằm thay đổi thực trạng này, nhưng thực tế không hề dễ dàng.

Nguồn: VTV

Tin cùng chuyên mục
Tin mới nhất